План капиталних инвестиција за наредних пет година

На последњој седници локалног парламента изгласан је План капиталних инвестиција yа период од 2018. до 2022. године, који ће бити звезда водиља за свеобухватни развој Врања. У складу са темом разговарали смо са замеником градоначелника Ненадом Антићем, који је био координатор групе за израду овог стратешког документа.

 

Ако узмемо у обзир да је Министарство финасија недавно дало препоруку локалним самоуправама да уврсте овај документ приликом планирања годишњег буџета, можете ли нам рећи колико је овај План важан за сам град и у ком погледу?

Овај план није утемељен никаквим законом, једноставно је то потреба наше локалне самоуправе и оно што је од нас тражио ЕУ ПРОГРЕСС са којим смо реализовали на десетина капиталних пројеката. Радили смо два месеца са младим људима, радили смо реч по реч, реченицу по реченицу, пасус по пасус, графикон по графикон и дошли смо до једног грандиозног стратешког документа. После Стратегије одрживог развоја града ово је најважнији стратешки документ који је донела Скупштина као највећи орган јединице локалне самоуправе.

 

Чиме сте се водили приликом рангирања ових пројеката који су садржани планом, који су то критеријуми који су били донети у одабиру капиталниј пројеката?

Рангирали смо инвестиције према броју бодова . Радна група је додељивала поене за сваки од тих предложених пројеката па смо те поене множили „паундерима“, коефицијентима који су карактеристични за сваки од пет параметара приликом. Од тих утицаја од који се највећи део односи на локални економски развој као и статусе пројеката бирао се пројекат. Kада број поена помножимо коефицијентима који су карактеристични за сваку врсту параметра, који су преузети из позитивне европске праксе, добијали смо утврђене бодове који су кориговани за политичкефинансијске и техничке факторе. То је начин да се искључи дискреционо право да чланови руководства фаворизују одређени пројекат чиме је избегнута потенцијална корупција.

 

Укупна вредност плана од 93 милиона динара или око 11 милијарди динара био је повод да се са тиме не сложи опозиција. Да ли су то само планови или реална и одржива прича?

Они си замерали број пројеката којих је негде око 65. Боље максимизирати планове, јер се никада не зна када ће се неко од финасијера огласити и тражити да подржи пројекат. Боље имати инвестиционе планове него немати. Ово је отворени документ који је подложан ревизији. Вредност свих пројеката је 93 милиона динара. Водили смо се начелима доброг управљања који су садржани кроз пет подначела као што су одговорнос, ефикасност, антидискриминација, транспарентност и партиципативност, наручито ова два последња подначела. Укључили смо стручну и шири јавност, слушали жеље грађана кроз анкетирање.

 

Петодоишњи период на који је усвојен овај документ није баш велика временска дистанца за овако битне ствари, ко ће бити задужен за мониторинг читавог процеса?

Наравно, ја као кооридинатор бићу на првој линији ватре и надгледаћу реализацију тих пројеката . Очекујемо у наредној години реализацији пет или шест пројеката који су већ уговорени, реч је око 700 милиона динара. Ми имамо три извора финасирања. Из средстава града за 2018. годину, имамо 120 милиона. Други извор финасирања су кредитне линије око 150 милиона динара. Дакле ми реално имамо снаге за око 300 милиона динара да исфинасирамо и на тај износ да додамо исти који би нам дала одређена министарства или европски фондови , дакле било који екстерни финасијери. Ми укупно годишње можемо да издвојимо око 600 милиона динара за финасирања капиталниј инвестиција. Постоји могућност и повлачења око 350 милиона динара од кредитних линија код пословних банака али је то оно што сам рекао за „не дај Боже“.

Подели: