Заказана јавна презентација Нацрта измена и допуна Просторног плана града Врања

Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и комунално стамбене делатности организује јавну презентацију Нацрта измена и допуна Просторног плана града Врања и Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину измена и допуна Просторног плана града Врања.

Нацрт Измена и допуна Просторног плана града Врања презентоваће обрађивач ЈП „Завод за урбанизам“ Врање са одговорним планером Јеленом Здравковић, а Извештај о стратешкој процени представници „ЕКОлогика Урбо“ Крагујевац.

Ова презентација биће одржана у понедељак 15. јануара у великој сали Скупштине града. Почетак је заказан за 12 сати.

Share.