Виши суд у Врању форимирао нову службу

У Вишем суду у Врању формирана је ИНФО – СЛУЖБА за подршку алтернативном решавању спорова. Овом службом ће руководити судија Даринка Станковић, којој ће у раду помагати судијски помоћник Предраг Стојиљковић.  ИНФО – СЛУЖБА Вишег суду у Врању за подршку алтернативном решавању спорова ће поступати у складу са Упутством о начину приступа, систему рада и начину поступања ове Службе, а Упутство је донела председница Вишег суда у Врању.

Посредовање – медијација је поступак у којем стране добровољно настоје да спорни однос реше путем преговарања уз помоћ једног или више посредника, који странама помажу да постигну споразум. Посредовање – медијација се примењује у спорним односима у којима стране могу слободно да располажу својим захтевима, без обзира да ли се овај поступак спроводи пре или након покретања судског или другог поступка.

Share.