Виши суд у Врању форимирао нову службу

У Вишем суду у Врању формирана је ИНФО – СЛУЖБА за подршку алтернативном решавању спорова. Овом службом ће руководити судија Даринка Станковић, којој ће у раду помагати судијски помоћник Предраг Стојиљковић.  ИНФО – СЛУЖБА Вишег суду у Врању за подршку алтернативном решавању спорова ће поступати у складу са Упутством о начину приступа, систему рада и начину поступања ове Службе, а Упутство је донела председница Вишег суда у Врању.

Посредовање – медијација је поступак у којем стране добровољно настоје да спорни однос реше путем преговарања уз помоћ једног или више посредника, који странама помажу да постигну споразум. Посредовање – медијација се примењује у спорним односима у којима стране могу слободно да располажу својим захтевима, без обзира да ли се овај поступак спроводи пре или након покретања судског или другог поступка.

Share.

Mobile application powered by Make me Droid, the online Android/IOS app builder.