Јавно и транспарентно збрињавање напуштених паса

Град Врање донео је Одлуку о додели уговора за услуге обезбеђења адекватног прихватилишта за смештај напуштених паса фирми „Авенија МБ“ из Београда. За ову јавну набавку мале вредности, на адресу града стигла је само једна благовремена понуда без недостатака из конкурсне документације, која је одговорала критеријуму „најнижа понуђена цена“, због чега је фирма из Београда изабрана за најповољнијег извођача. Максимални предвиђени износ уговореног посла износи 3.750.000 динара без ПДВ-а и временски је ограничен на годину дана или до утрошка предвиђених средстава.

Хватање и збрињавање напуштених паса, између осталог, подразумева квалитет, брзину, дехелминизацију, вакцинацију, уградњу чипа, стерилизацију, као и смештај напуштених паса у прихватилиште, у складу са Законом о добробити животиња, Законом о ветеринарству, а контролу хватања и проверу броја паса вршиће инспекција зоо хигијене при Одељењу за инспекцијске послове, наводи се на званичном сајту града Врања.

Градска управа је процес спровела јавно и транспарентно у складу са законом и прописаним одредбама уз пуно поштавање процедура о јавним набавкама, а сва документа уредно су објављена на порталу Јавних набавки и званичном градском сајту. Градска управа Града Врања, такође, истиче да право присуства отварању понуда није искористио нико од заинтересованих грађана и регистрованих удружења за заштиту животиња.

Само током претходне године, из градског буџета исплаћено је око 5 милиона динара на име одштета због уједа паса, па ће реализацијом поменутог уговора трошкови и издвајања из градског буџета по овом основу бити вишеструко мањи, док ће политика смањења популације напуштених паса имати адекватан карактер.

Share.