Обуке за професионалне управнике зграда док год има захтева

Привредна комора Србије, у складу са Законом о становању и одржавању зграда реализовала je обуку за стицање лиценце професионалног управника зграда. Међутим, обуке ће да се одржавају док год има захтева.

Share.

Mobile application powered by Make me Droid, the online Android/IOS app builder.