Ново признање „Financial times“-а за Град Врање

Магазин „fDi intelligence“, као део престижног пословног часописа „Финанциал тимес“, који се бави анализама везаним за директна страна улагања, уврстио је Град Врање на листу градова и региона будућности за 2018/2019. годину.

Према званичном пласману у категорији „исплативост улагања“, у конкуренцији од 110 европских градова исте величине, Врање је позициониран као шести град на топ 10 листи, што представља напредовање за три места по рангирању у односу на претходне две године. Ово је још једно у низу признања „Финанциал тимес“-а, која сведоче о континуираном раду, активностима и напорима градског руководства у правцу побољшања привредног амбијента.

„Град Врање спроводи афирмативну политику привлачења инвеститора. Стварање пословног амбијента подразумева ефикасно планирање, изградњу капитално- економске инфраструктуре, применом низа подстицајних мера за улагање, ефикасну администрацију, примену принципа доброг управаљања као и промоцију инвестиционих потенцијала кроз сервис за инвеститоре и локалне заједнице“, рекао је градоначелник др Слободан Миленковић.

Резултати су добијени детаљном обрадом података експерата из редакције „Финанциал тимес“-а уз коришћење специјализованих онлајн алата, података са тржишта као и других извора. Главни циљ био је одређивање европских локација са најбољим проспектом за будућа улагања кроз сагледавање шест категорија инвестиционог улагања. Kао критеријуми за оцењивање коришћени су економски потенцијал, људски капитал и животни стил, исплативост улагања као и повезаност и пословно окружење.

Подели: