Појава змија у урбаним срединама

Сезона змија је ове године почела нешто раније због високих температура. По речима Ивице Ташковића начелника Комуналне полиције реч је о неотровним гмизавцима.

Share.

Mobile application powered by Make me Droid, the online Android/IOS app builder.