“Помоћ у кући за стара лица” – потреба и неопходност

У оквиру пројекта “Помоћ у кући за стара лица” који финансира УНДП а на терену спроводи Центар за развој локалних услуга социјалне заштите у Врању, ангажовано је 16 геронто домаћица из категорије теже запошљивих лица. Њихове услуге користи 64 особе. Пројекат траје до краја јуна а корисници кажу да су иузетно задовољни услугама.

Подели: