Стање јавног реда и мира стабилно

Стање јавног реда и мира, безбедности и криминала на подручју Града Врања у 2017. години је стабилно. Регистровано је и смањење броја прекршаја за 8,67 одсто.

Share.

Mobile application powered by Make me Droid, the online Android/IOS app builder.