Принудна управа за стамбене јединице

С обзиром да Закон о становању и одржавању стамбених зграда прописује увођење принудне управе за стамбене заједнице, које нису поднеле пријаву за упис у регистар у законом прописаном року, а да је завршен инспекцијски надзор, обавештавају се грађани да су се стекли услови за увођење принудне управе.

Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и комунално стамбене делатности почело је са доношењем Решења о увођењу принудне управе на основу пријаве комуналног инспектора.

У складу са тим, обавештавају се све стамбене заједнице, које нису поступиле по наложеним мерама од стране комуналног инспектора, да још увек могу да поднесу пријаве за упис у регистар и на тај начин избегну увођење принудне управе.

Извор: сајт града Врања

Share.