Прави тренутак за заштиту јабучастог воћа

Почетак вегетације с пролећа, означава и време за почетак заштите свих биљних врста. Воћари морају применити третмане за заштиту воћњака са засадима јабука од бактериозне пламењаче и јабуковог смотавца.

Share.