Актуелни подстицаји у сточарству

Правилником о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству u 2018.години ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за краве, узгој телади за тов, као и образац захтева за остваривање тих подстицаја.

Лица која имају право на подстицаје морају да испуњавају услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју. Подстицај се остварује за најмање две отељене краве на основу захтева који подноси Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде. Износ подстицаја по једном грлу је 10 хиљада динара.

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се за сваку календарску годину oд првог фебруара дo 31. jулa тeкућe гoдинe зa краве отељене у периоду од првог јула предходне до 30. јуна текуће календарске године.

 

Share.