Влада Швајцарске подржава социјално иновативне пројекте

Фондом вредним 420.000 евра, Влада Швајцарске ће, кроз програм Swiss PRO, подржати организације цивилног друштва и локалне самоуправе да започну и спроведу социјално иновативне пројекте усмерене на потребе рањивих група и њихово социјално укључивање.

Кроз јавне позиве који трају до 3. августа 2018. године, организације цивилног друштва могу добити бесповратна средства да „нове идеје по мери заједнице“, што је и мото позива, спроведу у дело, док ће одабране локалне самоуправе прво добити техничку подршку, а затим и средства за спровођење пројеката у партнерству са цивилним сектором.

Право учешћа на јавном позиву намењеном цивилном сектору имају  организације цивилног друштва са доказаним искуством у спровођењу пројеката који су усмерени на рањиве групе. Организације морају бити регистроване најмање годину дана и то са седиштем у једној од 99 локалних самоуправа обухваћених програмом. За услуге социјалне заштите потребно је постојање лиценце и најмање две године искуства у пружању услуга. Програм ће подржати до 25 организација за спровођење пројеката у вредности од најмање 10.000 до највише 14.000 евра.

Право учешћа на јавном позиву намењеном јачању капацитета локалне самоуправе имају општине и градови са програмске територије који припадају трећој и четвртој групи према степену развијености. Кроз техничку подршку, програм ће подржати до десет самоуправа за унапређење локалних политика и процедура за одговорније и транспарентније финансирање пројеката од јавног интереса које спроводе организације цивилног друштва. Више информација о самом позиву, критеријумима за избор корисника, начину конкурисања и документација за пријављивање доступне су на веб сајту програмаwww.swisspro.org.rs/konkursi/javni-pozivi

Како би се заинтересоване институције и организације упознале са детаљима програма подршке – од пријављивања и учешћа на јавном позиву преко критеријума за избор пројеката до добијања бесповратних средстава, програм Swiss PRO организоваће информативне сесије широм земље, од 25. јуна до 5. јула 2018. године.

Извор: сајт града Врања

Share.