Ригорознија контрола приликом техничког прегледа возила

Новим правилником о техничком прегледу возила, који је ступио на снагу 5. јула текуће године, прописују се услови које морају да испуњавају привредна друштва која преглед обављају, затим услови и начин вршења техничког прегледа као и вођење прописане евиденције. Најважније новине у односу на претходни правилник су фотографисање возила уместо прављења видео записа и трајање техничког прегледа од најмање 30 минута. Строжи су и захтеви у погледу исправности кочионог и управљачког система возила.

Према новом правилнику, редовни технички прегледи су годишњи и шестомесечни и могу се извршити до 30 дана пре подношења захтева за издавање регистрационе налепнице. Ванредни технички прегледи обављају се након поправке и пре пуштања у саобраћај возила код којих су оштећени витални склопови и уређаји битни за безбедно учествовање возила у саобраћају. Контролни технички прегледи врше се по налогу овлашћеног лица Министарства унутрашњих послова, односно инспектора за друмски саобраћај или ради контроле техничке исправности возила.

Технички преглед возила обухвата проверу уређаја за управљање и заустављање, светлосних и светлосносигналних уређаја, уређаја који омогућавају нормалну видљивост, уређаја за давање звучних знакова, контролу издавања знакова, одвођење и регулисање издувних гасова, уређаја за паљење вучног и прикључног возила, за кретање возила напред и уназад, уређаја за ослањање, за пренос снаге преносног механизма, електро уређаја инсталација и погонског уређаја мотора, али и делова возила од посебног значаја за безбедност у саобраћају као и опреме возила.

Из врањске филијале „Дунав осигурања“ апеловали су на власнике возила да имају разумевања, стрпљења и толеранције приликом техничког прегледа, јер је само исправно возило безбедно возило, како за возаче, тако и за остале учеснике у саобраћају.

Подели: