За пројекте из екологије издвојено 1,4 милиона динара

На седници Градског већа којом је председавао градоначелник др Слободан Миленковић разматрано је девет тачака. Већници су усвојили Нацрт Одлуке о изради измене и допуне Плана детаљне регулације привредно радне зоне Бунушевац, који ће бити достављен Скупштини на разматрање и усвајање. Усвојени су финансијски извештаји за 2017. годину предузећа у ликвидацији Дирекције за  развој и изградњу и Скијалишта Бесна Кобила.Надлежна комисија предложила је да 19 пројеката буде финансирано или суфинансирано из области екологије и заштите животне средине, али је Градско веће на данашњој седници одлучило да изузме један пројекат, из разлога што подносилац није са територије града Врања. За реализацију ових пројеката биће издвојено 1.400.000,00 динара.Већници су усвојили и Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на територији града Врања, којом ће бити обухваћена и Бранкова улица.Прихваћен је и Нацрт Одлуке о измени Одлуке о електронском преносу седница Скупштине града, по којој ће се убудуће расписивати конкурс за прикупљање понуда за обављање директног телевизијског преноса. Kонкурс расписује председник Скупштине, а спроводи комисија од три члана. Градско веће прихватило је и Нацрт Одлуке о давању сагласности на унапред припремљени план реорганизације привредног друштва „Симпо“ АД. Седница Градског већа се наставља у петак 13. јула, када ће бити речи о ребалансу буџета.

Подели: