Почиње попис птица мочварица

Друштво за заштиту и проучавање птица Србије од 10. до 30. јануара спроводи Међународни попис птица водених станишта (International Waterbird…