Увид у бирачки списак

У циљу провере личних података уписаних у бирачки списак, грађани Врања могу извршити увид у део бирачког списка за подручје града за предстојеће изборе за Председника Републике, који ће се одржати 02.априла 2017.године, саопштено је из Градске управе

Део бирачког списка који се води за подручје града Врања, биће изложен на увид грађанима у згради Градске управе у Врању, у ул.Краља Милана бр.1, у просторијама у приземљу зграде (канцеларија бр.3) у времену од 07,30 до 15,30 часова сваког дана, осим недеље.

Увид у бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.мдулс.гов.рс и интернет страници Републичке изборне комисије www.рик.парламент.гов.рс, уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

“Сваки грађанин може тражити увид у бирачки списак и поднети захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка, а интерно расељено лице уписује се у бирачки списак према месту у коме је пријављено као интерно расељено лице. Интерно расељена лица која после 2012.године нису продужила боравиште, уписана су у јединствени бирачки списак према месту пребивалишта на подручју АП Косово и Метохија” наводе из Градске управе.

Могућност захтева да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи/изабрано место гласања, односно гласати у иностранству отворена је најкасније до 11. марта. Одељење за општу управу доноси решење по захтеву у року од 24 часа од дана пријема захтева.

По закључењу бирачког списка, грађани, могу захтевати од надлежног министарства доношење одлуке о изменама у бирачком списку све до 72 часа пре дана избора” кажу из Градске управе.

Подели: