Пољопривредна механизација за 11 породица

Фондација Ана и Владе Дивац је у сарадњи са општином Владичин Хан обезбедила пољопривредну механизацију за 11 породица у овој општини. Уговори су потписани са младим пољопривредницима који живе и раде на територији ове општине, а опрема је стигла на време да крену са пролећним радовима па су били веома задовољни.
Корисници су, сразмерно величини одобрене донације, добили   прикључне машине за постојеће тракторе (плугове, тањираче, ротосотнилице-фрезе, прскалице, ротационе косачице, чекрци за извлачење дрва и сл.), самоходе мотокултиваторе са фрезом, култиваторе, као и прикључке за постојеће мотокултиваторе (фрезе и косилице), моторне тестере за сечу дрвета, моторне тримере за кошење траве и сечу корова, апарате за мужу крава.
Имајући у виду да је незапосленост у Србији изузетно велика и да је један од потенцијала за њено смањивање пољопривреда, Фондација Ана и Владе Дивац активно води пројекат Дивац пољопривредни фондови који има за циљ економско оснаживање и подршку започињању или развоју сопственог посла у пољопривреди. Осим појединачног унапређивања положаја оних који желе да се баве пољопривредом, кроз овај пројекат подстиче се и развој неразвијених подручја и општина у Србији, што као крајњи циљ може да помогне да се смањи негативан тренд неконтролисане миграције у веће градове и неуједначени развој свих делова Србије. Од оснивања од данас, Фондација је доделила 820 гранта у укупној вредности од 1.384.923,00 евра за започињање или развој сопствене пољопривредне производње.
Подели: