Усклађивање са новом законском регулативом

Измена Нацрта Статута града Врања односи се на потребу за усклађивањем са новом законском регулативом. Намера је да се оснажи учешће грађана и њихов утицај на доношење одлука у локалној самоуправи.

Подели: