Антић о Плану креативних индустрија

На последњој седници Градског већа усвојен је План креативних индустрија у Врању за период од 2019. до 2023. године. Да би ступио на снагу потребно је да буде усвојен од стране Скупштине града која ће, према најавама, бити одржана половином марта, када ће и почети примена одговарајућих мера из тог стратешког документа.

Циљ Плана креативних индустрија је, према речима заменика градоначелника Ненада Антића, да се мења структура привреде у Врању, где доминирају прерађивачка индустрија, трговина на велико и мало, саобраћај и грађевинарство. Потребно је склонити се од радно интензивних делатности и оснажити кадрове из области креативне индустрије, јер је она индустрија знања и то треба искористити.

Креативна индустрија обухвата рекламе и медијске садржаје, информационе технологије, архитектуру, моду, дизајн, инжењерске делатности, производњу софтвера, односно широк спектар области које нису довољно заступљене у Врању.

Подели: