Градско веће о Извештајима о раду јавних установа

Градоначелник др Слободан Миленковић сазвао је седницу Градског већа на којој ће бити између осталог бити разматрани Извештаји о раду јавних установа са финансијским извештајима пословања за 2018. годину. Такође, већници ће се изјаснити о Нацрту Одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Врања, Нацрту Одлуке о изменама и допунама одлуке о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката, Нацрту одлуке о изменама и допунама одлуке о акустичном зонирању и мерама за заштиту од буке на територији града Врања, као и о Нацрту одлуке о измени одлуке о правобранилаштву града Врања. На седници ће бити разматрана и Информација о стању безбедности саобраћаја на подручју града Врања за 2018. годину, Извештај о раду Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Врања за 2018. годину, као и Предлог Програма коришћења средстава за финансирање и унапређење безбедности саобраћаја на територији града Врања за 2019. годину.

Извор: Градски сајт

Подели: