ВШПСС реализовала пројекат ИПА „Бонд“ у потпуности

Висока школа примењених струковних студија у Врању успешно је реализовала и последњу етапу пројекта IPA „BOND“  укупне вредности 198.453,8 еура, која се односила на финалну уплату Међународне бизнис школе из Ботевграда, Бугарске и испуњавање њихове уговорне обавезе као водећег партнера на пројекту.

У оквиру поменутог пројекта ВШПСС је остварила сарадњу са 13 основних и шест средњих школа у Пчињском округу. Успешност сарадње може се сагледати из угла едукације ученика основних и средњих школа, њихових наставника и студената ВШПСС из области предузетништва и повећања материјално – техничких ресурса поменутих школа паметним таблама, којима је отворена могућност ка квалитетнијој и савременијој настави свих наставних предмета, као и ваннаставних активности у њима.

Руководство ВШПСС и запослени у њој исказују посебну захвалност Међународној бизнис школи у Ботевграду,школама Пчињског управног округа  и свим учесницима који су помогли реализацију пројекта.

 

Подели: