У току инспекцијски надзор у ОШ „Бранко Радичевић”

На основу обавештења директора школе о случају насиља међу ученицима и од стране запосленог који се десио 23. априла, као и пријаве родитеља ученика 24., Градска просветна инспекција је у поступку предузимања радњи и утврђивања чињеница 25. априла директору ОШ „Бранко Радичевићу Врању наложила хитно предузимање мера у вези са повредом забране, прописанe одредбама Закона о основама система образовања и васпитања и Посебним протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно – васпитним установама.

– Поступак инспекцијског надзора је у току. После утврђивања чињеничног стања, установи ће бити наложене мере, о чему ћемо вас накнадно обавестити – стоји у обавештењу које је потписао начелник Оделења испекциских послова града Врања, Бобан Антанасијевић.

Подели: