Систематска дератизација на подручју града Врања

На подручју града Врања 18. маја почеће спровођење систематске дератизације односно сузбијање штетних глодара, која би према плану, а у зависности од временских прилика, требало да се заврши за 15 дана. Значај ове акције је заштита становништва од заразних болести, чији извори заразе могу бити мишолики глодари. Акцијом ће бити обухваћено 17.168 градских и 3.037 сеоских домаћинства, подруми стамбених зграда, паркови и зелене јавне површине испред стамбених зграда, речне обале и канали Врањске и Собинске реке. У насељима у којима се изводи дератизација пре спровођења биће постављена обавештења о самој акцији и времену њеног извођења.

Неопходно је да грађани омогуће несметан рад екипама на терену и да се придржавају добијених упутстава и упозорења, да не дирају и премештају постављене мамке,  како би акција била безбедна и што успешнија.

У циљу постизања безбедности акције такође је потребно онемогућити приступ деци и домаћим животињама постављеним препаратима којима се изводи дератизација.

Села у којима ће се спроводити акција су: Александровац, Бресница, Буштрање, Вртогош, Власе, Давидовац, Доње и Горње Требешиње, Горњи Нерадовац, Доње Жапско, Катун, Моштаница, Ранутовац, Рибинце, Ристовац, Ћуковац, Златокоп, Тибужде, Крушева глава, Градња, Студена и Смиљевић.

Дератизација се спроводи у организацији Градске управе Града Врања и она је за грађане потпуно бесплатна.

Систематску дератизацију спроводиће група извођача: „Синитра“ из Ваљева, „Екозаштита и „ДЕ-МУС“ из Београда, „БИО-СПИН“ из Новог Сада и Завод за јавно здравље Врање, који ће вршити стручни надзор над спровођењем те акције.

 

Подели: