Приредба „Ја сам дете ове планете“ одржана у ОШ „Доситеј Обрадовић“

Центар за друштвене интеграције организовао је завршну приредбу под називом „Ја сам дете ове планете“ у ОШ „Доситеј Обрадовић. Приредба је реализована у оквиру пројекта „Додатна образовна подршка деци ромске националности“.

Главни циљ пројекта „Додатна образовна подршка деци ромске националности“ који је спровео Центар за друштвене интеграције је подршка деци ромске националности у образовању, стицању квалитетних знања, вештина и ставова који су свима неопходни за лично остваривање и развој, стицање и развијање основних компетенција у погледу комуникације на српском језику, математичке писмености, учења, културног изражавања, међуљудске и грађанске компетенције.

Подели: