Актуелни подстицаји у пољопривреди за 2019. годину

Актуелни подстицаји у пољопривреди за 2019. годину од стране Министарства пољопривреде Републике Србије где могу конкурисати регистровани пољопривредни произвођачи:

1. Подстицај за тов јунади, свиња, јагњади и јаради (у 2019. години захтев за подстицаје подноси се у прописаном року ако су грла предата кланици или извезена у периоду од 01. октобра 2018. године до 30.јуна 2019. године.) Захтев се шаље до 31.07.2019. године (link: http://uap.gov.rs/pravilnici/stocarstvo/pravilniko-nacinu-ostvarivanja-prava-na-podsticaje-u-stocarstvu-za-tov-junadi-tov-svinja-i-tov-jagnjadi/)
2. Подстицај у сточарству за квалитетна приплодна грла – Захтев се подноси до 31. јула
2019. године за грла укључена у производњу од 01.01.2019. године.
(link: http://uap.gov.rs/pravilnici/stocarstvo/pravilnik-o-nacinu-ostvarivanja-prava-napodsticaje-u-stocarstvu-za-kvalitetna-priplodna-grla/)
3. Подстицај у сточарству за краве дојиље – (херефорд, шароле, лимузин, абердин ангус, шорторн, белгијско плаво, кијанина, ромањола, маркиђана, блонд аквитен и салерс или мелезима наведених товних раса). Захтев се подноси до 31. јула 2019. године за грла укључена у производњу од 1. јула 2018. године до 30. јуна 2019. године. (link http://uap.gov.rs/pravilnici/stocarstvo/pravilnik-o-nacinu-ostvarivanjaprava-na-podsticaje-u-stocarstvu-za-krave-dojilje/)
4. Подстицај у сточарству за краве за узгој телади за тов – Захтев се подноси до 31. јула
2019. године за грла отељена у периоду од 1. јула 2018. године до 30. јуна 2019. године.
(link: http://uap.gov.rs/pravilnici/stocarstvo/pravilnik-o-uslovima-i-nacinu-ostvarivanja-pravana-podsticaje-u-stocarstvu-za-krave-za-uzgoj-teladi-za-tov/)
5. Подстицај за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње
биљних култура – Подстицај износи од 50% без ПДВ-а. За подручја са отежаним условима
рада у пољопривреди износ подстицаја износи 65% од вредности инвестиције без ПДВ-а.
Захтев се подноси ако је вредност инвестиција једнака или већа од 65.000 динара; Износ
појединачног рачуна једнак или већи од 50.000 динара. Односи се на опрему купљену у
периоду од 01.01.2019 године. Захтев се подноси до 30. августа 2019 године.
(link: http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-za-investicijeu-fizicku-imovinu-poljoprivrednog-gazdinstva-za-nabavku-novih-masina-i-opreme-zaunapredjenje-primarne-proizvodnje-biljnih-kultura/)
6. Средства за ископ/бушење бунара у функцији наводњавања управе за пољопривредно
земљиште – Потребно је слање предрачуна са осталом потребном документацијом до
03.06.2019. године. Износ средстава који се одобрава је до 80% вредности по дужном метру
ископа/бушења бунара, односно до 3.000 динара по дужном метру ископа/бушења бунара
без урачунатог пореза на додату вредност. Максимални износ средстава по поднетој пријави
који може бити одобрен је 250.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност.
(link: http://upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/download/konkursi/Konkurs-2019.doc)
7. Субвенционисани пољопривредни кредити – Рок за подношење захтева је 01.11.2019.
година. (link: http://uap.gov.rs/pravilnici/krediti/pravilnik-o-uslovima-i-nacinu-ostvarivanjaprava-na-kreditnu-podrsku-2/)
8. Набавка нове опреме за наводњавање управе за пољопривредно земљиште – Износ
средстава који се одобрава је до 60% вредности набављене опреме за наводњавање без
урачунатог пореза на додату вредност. Kорисник средстава може да поднесе највише једну
пријаву која се односи на набављену опрему минималне вредности 40.000 динара без
урачунатог пореза на додату вредност. Пријава на Kонкурс подноси се закључно са
1.07.2019. године. (link: http://upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/download/konkursi/Konkurs-
2019.doc)
Право на подстицаје у пољопривреди могу остварити регистровани пољопривредни
произвођачи који су у активном статусу. Одељење за привреду, економски развој и
грађевинско земљиште Градске управе Града Врања пружа помоћ пољопривредним произвођачима приликом попуњавања захтева и документације која се упућује Министарству пољопривреде.

Kанцеларија бр. 15, Градска управа Града Врања, Ул. Kраља Милана бр.1, контакт
телефон 017/402-348 сваког радног дана.

Извор: Градски сајт

Подели: