Домаћинско пословање одлика ГО Врањска Бања

На данашњој седници Скупштине Градске општине Врањска Бања одборници су усвојили Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Врањска Бања за 2018. годину. По начину трошења наменских буџетских средстава прва општина града Врања је од стране ревизорске комисије проглашена за пример другим општинама у Србији.

Одборници су једногласно усвојили Предлог Пословника Скупштине Градске општине Врањска Бања.

Разлог за доношење  Одлуке о јавним расправама је усклађивање са изменама закона о локалним самоуправама и са Статутом ГО Врањска Бања.

Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама одлуке о организацији управе Градске општине Врањска Бања односи се на начела и надлежности организовања управе Крадске општине која се састоји из пружања помоћи Месним заједницама у обављању администарстивно-техничких послова.Одборници су усвојили и Одлуку о изменама и допунама одлуке о зборовима грађана на подручју Градске општине Врањска Бања.

 

 

                                                                               

Подели: