Истиче рок за суфинансирање мера енергетске ефикасности

Градско веће расписало је јавни позив за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима на територији града Врања за 2021. годину. Позивом су дефинисани услови пријаве односно право учешћа, обавезна документација, место и рок достављања пријава, критеријуми за избор пројеката , оцењивање, утврђивање листе и избор крајњих корисника. За замену спољних прозора и врата Град Врање и ресорно министарство определиће три милиона динара, а максимално учешће по пријави је 80.000 динара са ПДВ-ом, односно до 50 одсто укупне вредности радова.За набавку и инсталацију котлова/пећи на биомасу биће издвојено 1.500,000,00 динара, а по пројекту Град Врање и Министарство рударства и енергетике највише ће издвојити до 85.000 динара са ПДВ-ом. Када је реч о набавци и инсталацији соларних колектора биће опредељено 399.600,00 динара.

Заинтересовани грађани могу конкурисати искључиво за једну меру, а рок за подношење пријава је 16. септембар 2021. године.

Подели: