Одржана седница Градског већа

Чланови Градског већа усвојили су на 56. седници Нацрт Одлуке о измени и допуни Плана генералне регулације зоне 2 у Врању – Шапраначки рид, Предлог за измену и допуну Локалног акционог плана запошљавања града Врања за 2021 годину, као и Предлог Решења о именовању Комисије за реализацију програма/мера активне политике запошљавања за 2021. годину.

Усвојени су и Статут установе “Културно – образовни центар” Врање и Правилник о измени и допуни правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова.

Подели: