Центар за промоцију здравља обележиће Светски дан срца и Међународни дан старијих особа

Центар за промоцију здравља Завода за јавно здравље Врање у сарадњи са Црвеним крстом Врање и Центром за превенцију Дома здравља Врање  континуирано ради на очувању и унапређењу здравља становништва током читаве године, кроз промоцију позитивних облика понашања како би се
смањио ризик од настанка болести код појединаца, група и становништва у целини. Активности се усмеравају тако да се кроз здравствено васпитнирад и информисање уз учешће медија повећава знање и изграђују пожељни ставови у вези са најважнијим факторима ризика за настанак најчешћих
обољења, као и начинима за њихову превенцију. Ради се  на успостављању партнерских односа и подизању нивоа локалне заједнице и нездравственог сектора, како би се кроз мултисекторски приступ и тимски рад постигло усвајање здравих навика и одржавање здравих стилова живота у различитим
популационим групама.

У складу са тим реализују се и националне кампање за промоцију здравља па ће се у наредном периоду  обележити  значајни  датуми из Календара јавног здравља:
•       Светски дан срца – Болести срца и крвних судова су водећи узрок смрти
па се  29. септембра обележава Светски дан срца. Ове године под слоганом
„Повежи се срцем“  указиваће се да мале промене у животним навикама
могу утицати на здравље нашег срца: престанак пушења, правилна исхрана и
30 минута физичке активности дневно, могу да помогну у превенцији
болести срца и крвних судова.
•       Међународни дан старијих особа  – Практично све земље света суочиле су
се са растом броја старијих особа у популацији , па се 1. октобра
обележава Међународни дан старијих особа како би се указало на нове
могућности и изазове старења становништва, као и на важност
прилагођавања животног окружења потребама и способностима становника
трећег доба. Ове године  Међународни дан старијих особа усмерен је на
уважавање права и потреба корисника дигиталних технологија како би се
осигурала дигитална равноправност за све генерације што укључује
одговарајуће јавноздравствене политике, приступачност, дигиталну
писменост и безбедност на интернету.
•          Национална недеља промоције дојења обележава се од 3. октобра  до
10. октобра под слоганом „Дојење је наша заједничка одговорност“, како
би се истакао значај и пружила подршка дојењу као најоптималнијем начину
исхране новорођенчади и одојчади..
•       Октобар-месец правилне исхране- октобар месец посвећен правилној
исхрани како би указало да је правилна исхрана основни предуслов
здравља.

Поводом Светског дана срца и Међународног дана старијих особа Центар за промоцију здравља  Завода за јавно здравље Врање, Црвени крст Врање и Центар за превенцију са поливалентном патронажном службом Дома здравља Врање, уз подршку Канцеларије за младе Града Врања, ће у четвртак 30.09.2021. са почетком у 11h на шеталишту у центру града  промовисати  здраве стилове живота.  Указиваће се  на факторе ризика на настанак најчешћих   незаразних болести и важност превентивних прегледа  уз
поделу здравственог васпитног материјала.

Подели: