Међународни дан волонтера – 5. децембар

Међународни дан волонтера је један од најзначајних дана који су посвећени младима и обележава се 5. децембра, као подсећање на дан када је 1970. године створен Програм Уједињених нација за волонтере.
Ове године Међународни дан волонтера обележава се под слоганом „Незаустављиви“.
Волонтерски рад је заступљен у Врању и то су препознали млади, при изради Нацрта Стратегије унапређења положаја младих за период 2021-2025. године, где се једна од мера тиче побољшања услова за волонтеризам и активно учешће младих.
Акционим планом за 2022. годину предвиђене су активности, које ће у наредном периоду утицати на побољшање положаја волонтера и неговања волонтерске културе, активности ће се базирати на информативној кампањи о волонтирању, јачању капацитета организатора волонтерских услуга и изради волонтерских књижица, које ће омогућити повластице младим волонтерима.
Циљ је подстаћи што већи број људи да понуде своје волонтерске услуге. Људи добре воље, како их називају, за свој рад не очекују материјалну надокнаду, сем моралних и друштвених сатисфакција, а помагање и посвећивање времена другима сматрају изразом људске хуманости, солидарности и узајамности, као и осећањем одговорности за своју заједницу.

Подели: