ПССС Врање: Теме тродневног семинара актуелне и корисне за пољопривредне произвођаче

Пољопривредно саветодавна и стручна служба Врање организатор је зимске школе – тродневног семинара, од 22. до 24. децембра. Према речима саветодавца Наде Лазовић Ђоковић, први дан предавања посвећен је ратарству, повртарству, заштити биља и прехрамбених производа, други воћарству и виноградарству, а трећи сточарству.

Теме зимске школе врањске Пољопривредно саветодавне и стручне службе су актуелне и корисне за пољопривредне произвођаче. Када је реч о ратарству и повртарству, локални и гостујући предавачи говоре, између осталог, о органској производњи, стању усева пшенице, диверзификацији прихода на газдинству, производњи салате у заштићеном простору, инвазивним и карантински штетним организмима.

Гајење дуње, безбедна примена пестицида, подизање засада купине, упис произвођача грожђа у Виноградарски и винарски регистар као и унапређење пољопривредне производње и саветодавног рада кроз евиденцију података у технолошко-економским обрасцима предмет су дискусије о воћарству и виноградарству.

Последњи дан тродневног семинара посвећен је сточарству. Биће речи о узгоју крава, подршци интересном удруживању и ревитализацији задругарства, агроекономији са посебним освртом на ПДВ и трошкове, руралном развоју, додавању вредности производима анималног порекла.

Подели: