Јавни позив за подношење предлога за доделу јавних признања за Дан града

Kомисија за мандатно-имунитетска и административна питања и избор и именовање Скупштине града Врања, расписала је Јавни позив за подношење предлога за доделу јавних признања у 2022. години за Дан града, 31. јануар – Дан ослобођења Врања 1878. године.

Биће додељена „Специјално јавно признање 31. јануар“ и „Јавно признање 31. јануар“. Према пропозицијама конкурса јавна признања се могу доделити истом лицу само једанпут.

„Специјално јавно признање 31. јануар“ може добити физичко лице за изузетне дугогодишње резултате и достигнућа у области научног и уметничког стваралаштва, од значаја за афирмацију града Врања. Додељује се једно „Специјално јавно признање 31. јануар“ и то у виду дипломе са новчаним износом. „Јавно признање 31. јануар“ може се доделити физичком и правном лицу за изузетне дугогодишње или једногодишње резултате и допринос у развоју и унапређењу привреде, приватног предузетништва, друштвених делатности, одбране и заштите, безбедности грађана, као и другим областима од значаја за град Врање.

Може се доделити до шест јавних признања, од којих се три додељују физичким лицима, а три правним лицима. Приоритет имају физичка и правна лица са изузетним дугогодишњим резултатима и остварењима.

„Јавно признање 31. јануар“ додељује се у виду дипломе са новчаним износом. Предлог за доделу јавних признања може поднети свако физичко и правно лице са територије града Врања. Предлог мора садржати личне податке кандидата за доделу јавних признања, његову биографију, постигнуте резултате и образложење у складу са условима утврђеним овом одлуком.

Физичка и правна лица не могу сама за себе подносити предлоге за доделу јавних признања. Предлози се достављају Скупштини града Врања – Kомисији за мандатно-имунитетска и административна питања и избор и именовање, са назнаком – Предлог за доделу јавних признања за Дан града, најкасније до 15. јануара 2022. године. Неблаговремени и непотпуни предлози неће се узети у разматрање.

1_18918_ЈАВНИ_ПОЗИВ_ЗА_31_ЈАНУАР_2022_ГОДИНЕ_(1)

Извор: Градски сајт

Подели: