Усвојени Програми пословања јавних предузећа и установа за 2022. годину

На седници Скупштине града која је одржана данас одборници су једногласно усвојили Одлуку о утврђивању прихода који припадају граду, односно Градској општини Врањска Бања у 2022. години. Између осталог усвојени су и Програми пословања са финансијским планом јавних предузећа „Водовод“, „Комрад“ и „Нови Дом“ за следећу годину.

Већином гласова усвојени су и Програми пословања за 2022. годину предузећа „Урбанизам и изградња града Врања“, „Паркинг сервис“, „Управа Бање“, „Слободна зона“, као и јавних установа Центар за социјални рад, Центар за развој локалних услуга социјалне заштите, Позориште „Бора Станковић“, Библиотеке „Бора Станковић“ и Народног музеја.

Одборници су изгласали и Програме пословања са финансијским планом јавних установа „Народни универзитет“, Историјски архив „31.јануар“, Школа анимираног филма, као и јавне установе за управљање спортским објектима у својини града Врања, Туристичке организације града Врања, Културно – образовног центра и Апотекарске установе. Већином гласова усвојена је и Одлука о покретању поступка за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства.

Седница Скупштине града завршена је усвајањем Програма рада Скупштине града за следећу годину, Акционог плана за унапређење социјалних услуга града Врања и именовањем вршиоца дужности директора Апотекарске установе, где је изабрана досадашња директорка Ивана Костић.

Подели: