Конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом

Министарство за бригу о селу и ове године расписало је конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом. За ту намену Влада Републике Србије определила је укупно 500.000.000,00 динара.

Право да конкуришу имају млади пољопривредници, брачни парови или ванбрачни партнери, као и самохрани родитељи који испуњавају и друге услове предвиђене јавним конкурсом. Град Врање позива заинтересоване грађане да искористе овај вид помоћи државе која је и ове године због великог интересовања грађана одвојила значајна средства за реализацију ове мере. Потенцијални корисници програма треба да конкуришу заједно са локалном самоуправом и то у што краћем року, јер ће се бесповратна средства одобравати по редоследу поднетих пријава. Укупна вредност сеоске куће са окућницом, сходно програму, не може бити већа од 1.200.000,00 динара, а њену тржишну вредност утврђује јединица локалне самоуправе у сарадњи са надлежним пореским органом и надлежним органом за геодетске послове. Према условима конкурса подносиоци пријаве морају бити пунолетни држављани Републике Србије, да немају више од 45 година, да нису власници непокретности на територији Србије, да нису у поступку одобравања средстава за куповину непокретнисти.

Сви заинтересовани подробније информације могу преузети на линку: https://mbs.gov.rs/konkursi.php

Сеоска кућа са окућницом треба да испуњава основне услове за живот и становање, да поседује струју, воду, канализацију, као и инфраструктуру предвиђену конкурсом. Рок за подношење захтева је 31. новембар 2022. године, али како је већ поменуто, средства ће се додељивати по редоследу поднетих пријава, до утрошка буџетских средстава.

Заинтересовани грађани са подручја града Врања сва обавештења и додатне информације могу добити и у канцеларији бр. 37, Градске управе града Врања.

Подели: