Расписани јавни позиви за доделу подстицајних средстава у области пољопривреде

Град Врање расписао је Јавне позиве за доделу подстицајних средства регистрованим пољопривредним произвођачима и удружењима у области пољопривреде за 2022. годину са територије града Врања. Буџетом града за ове намене опредељена су средства у висини од 28.500.000,00 динара.

Јавним позивом за доделу подстицаја регистрованим пољопривреним произвођачима опредељено је 16.500.000,00 динара и обухваћене су следеће инвестиције:

1.Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса говеда, оваца и коза;

2.Набавка квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња које се користе за производњу меса;

3.Набавку опреме за мужу – апарат за мужу;

4.Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних врста – сечке, тарупи, мулчери;

5.Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу – алуминијумске, поцинковане челичне, челичне и пластичне цеви и вишеслојне фолије за покривање пластеника;

6.Набавка нових машина за примарну обраду земљишта у сектору воће грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће (плугови и тањираче);

7.Набавка нових машина за допунску обраду земљишта у сектору воће грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће (мотокултиватори до 10 књ, међуредни култиватор, подривач, сетвоспремач и тањираче);

8.Машине за примарну обраду земљишта у сектору остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др) (плугови и тањираче);

9.Машине за допунску обраду земљишта у сектору остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др) (међуредни култиватор, подривачи, сетвоспремачи и тањираче);

10.Машине за ђубрење земљишта у сектору остали усеви – житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље. (расипачи минералног ђубрива до 500 литара);

11.Подизање, набавка и опремање система противградне заштите у воћњацима и вишегодишњим засадима – противградна мрежа, челична жица, капе за стубове и копче;

12.Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака и винове лозе;

13.Контрола и сертификација органске производње;

14.Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга – ископ/ бушење бунара;

Рок за подношење пријава са комплетном документацијом је:

•За меру контрола и сертификација органске производње доставити најкасније до 30.04.2022. године;

•За меру подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака и винове лозе доставити најкасније до 15.11.2022. године;

•За меру Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга – ископ/ бушење бунара доставити најкасније до 31.07.2022. године;

•За остале мере документацију доставити најкасније до 31.05.2022. године;

Јавним позивом за доделу субвенција за програмске активности и побољшање услова рада удружења у области пољопривреде на територији града Врања за 2022. годину опредељено је 12.000.000,00 динара где је рок за подношење пријаве са комплетном документацијом 15 дана од дана објављивања Јавног позива на сајту града Врања www.vranje.org.rs.

Све информације и помоћ приликом конкурисања по Јавном позиву можете добити у Одељењу за привреду и економски развој Канцеларија бр. 37, Градске управе града Врања, ул. Краља Милана бр.1, контакт телефон 017/402-348 , сваког радног дана.

Извор: Сајт града Врања 

Подели: