Комрад у акцији пролећног уређења градa Врања

Са првим лепим данима ЈКП „Комрад“ Врање је кренуло у пролећно сређивање града. Након рада зимске службе уклоњена је ризла са коловоза на улицама у граду и приводи се крају орезивање дрворедних садница високих лишћара и украсног шибља.

У недељи која је за нама служба градског зеленила је очистила од разног смећа и растиња локалитет „Марково кале“ заштићено културно добро од стране Завода за заштиту споменика.

Данас је екипа градског зеленила на терену почела са кошењем старог градског излетишта Ћошка, како би благовремено било припремљено за предстојеће празнике и излетнике. Са акцијом уређења града се наставља по плану и програму одржавања јавних и јавних зелених површина.

Извор: ЈКП „Комрад“

Подели: