Нови модел фискализације од 1. маја

Министарство финансија саопштило је да су, у складу са Законом о фискализацији, сви обвезници фискализације у обавези да, најкасније до 30. априла 2022. године, пређу на нови модел фискализације, који подразумева употребу новог хардверског или софтверског решења. У складу са тим, потребно је да, почевши од 1. маја 2022. године, обвезници издају нове фискалне рачуне са QР кодом, како би наставили да раде у складу са Законом о фискализацији. У супротном, обвезници ће бити подложни казненим мерама, у складу са Законом.

Обвезници фискализације су у обавези да најпре путем портала Пореске управе еПорези, пријаве локације пословног простора и пословних просторија. Затим је потребно да преко електронског сервиса за фискализацију, ауторизоване особе траже израду безбедносних елемената за одређени ПИБ и одређени пословни простор који су пријавили. Важно је да обвезник наручи безбедносни елемент када је спреман за е-фискализацију, односно када зна који фискални уређај ће користити.

Пореска управа је до сада одобрила 423 елемента електронског фискалног уређаја.

Списак уређаја се налази на адреси: https://www.purs.gov.rs/sr/fiskalizacija/eFiskalizacija/registar-odobrenih-elemenata-efu.html

„Позивамо вас да, уколико сте обвезник фискализације, у најкраћем року испуните своју законску обавезу, имајући у виду кратак рок до обавезног преласка на нови модел е-фискализације“, наводи се у саопштењу Министарства финансија.

Подели: