Ограничене цене основних намирница до 31. августа

Министарство трговине објавило је да је Влада Србије усвојила ново ограничење висине цена брашна, свињског и пилећег меса, шећера, уља које ће важити до 31. августа, а продужена је и важност ограничења цене деривата нафте.

Уредбом о ограничењу цена основних животних намирница ограничена је максимална малопродајна цена брашна тип Т-400 глатко, у паковањима до пет килограма, која не сме прелазити 84,7 динара по килограму. Максимална произвођачка цена брашна не сме прелазити 70 динара по килограму.

Маржа обрачуната на нето фактурну цену тог брашна умањена за рабате и попусте од стране добављача, ограничена је на максималних 10 процената.

Ограничена је и цена брашна тип Т-500 у паковањима до пет килограма, укључујући и пет килограма, па не сме прелазити 78,65 динара по килограму, док максимална произвођачка цена не сме прелазити 65 динара по килограму.

Маржа обрачуната на нето фактурну цену тог брашна умањена за рабате и попусте од стране добављача, износи максимално 10 процената.

За свињски бут без костију, плећку без костију, врат са костима и слабину са костима, ограничене су максималне малопродајне цене и максималне произвођачке цене. Ограничене су и максималне малопродајна и произвођачка цена свежег пилећег трупа.

Уредбом је предвиђено да маржа на нето фактурну цену свежег свињског меса, умањену за рабате и попусте од стране добављача, износи максимално 10 процената. Укупна стопа марже на свињско месо које је оригинално упаковано и декларисано од стране произвођача, не сме бити већа од 8 процената.

Маржа на нето фактурну цену свежег пилећег трупа, умањену за рабате и попусте од стране добављача, износи максимално 5 посто.

Уредбом се ограничавају произвођачке цене, као и цене у трговању, јестивог сунцокретовог уља у паковању од литра на оне који су важиле 15. новембра прошле године.

Ограничена је и максимална малопродајна цена УХТ млека са 2,8 процента млечне масти у паковању од једног литра на 113,99 динара.

Максимална малопродајна цена белог кристал шећера, по килограму, у свим паковањима, не сме прелазити 96,99 динара. Максимална произвођачка цена белог кристал шећера, у паковањима од једног килограма, пет килограма и десет килограма, не сме прелазити 80 динара по килограму. Максимална произвођачка цена исте врсте шећера за сва остала паковања не сме прелазити 88 динара по килограму.

Извор: РТС

 

Подели: