Објављен предлог коначне листе крајњих корисника за суфинансирање мера енергетске санације кућа и станова

Комисија за реализацију енергетске санације по јавном позиву за подстицање и унапређење енергетске ефикасности и Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији града Врања за 2022. годину, утврдила је Предлог коначне листе крајњих корисника за суфинансирање мера енергетске санације кућа и станова. На предлог коначне листе крајњих корисника (грађана), подносиоци пријава код којих је извршен теренски обилазак, имају право приговора Комисији у року од 8 дана од дана њеног објављивања. Приговор се може поднети на писарници града Врања.

Извор: Сајт града Врања

Подели: