Комунална инспекција ће у наредним данима вршити појачану контролу заузећа јавних површина

Градска управа Града Врања обавештава грађане да ће комунална инспекција у наредним данима вршити појачану контролу заузећа јавних површина, због повећања броја непрописно паркираних возила. На овај начин омета се пешачка комуникација, прилаз објектима, коришћење противпожарног пута, као и пролаз између стамбених зграда. Предмет контроле биће и остављена, нерегистрована и хаварисана возила на јавним површинама, а све у циљу обезбеђења услова за безбедно и несметано одвијање пешачког саобраћаја у граду.

Извор: Градски сајт

Подели: