Већници усвојили шестомесечни и деветомесечни Извештај о извршењу буџета града Врања за ову годину

На седници Градског већа усвојени су шестомесечни и деветомесечни Извештаји о извршењу буџета града Врања за ову годину. Већници су усвојили и Нацрт одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграде, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим Град Врање учествује у финансирању активности и одржавању.

Усвојене су и тромесечне и шестомесечне Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, према којима су иста пословала у скалду са програмом рада.

Разматран је и усвојен и Предлог  одлуке о образовању јединице цивилне заштите опште намене на територији Врања.

На дневном реду био је и Предлог одлуке о утврђивању номиналног износа и броја корисника награда за успешне студенте на територији града, као и Текст јавног позива за доделу награда успешним студентима. Такође усвојен је и Предлог концесионог акта јавно приватног партнерства са елементима концесије за финансирање, пројектовање, изградњу, прикључење, управљање и одржавање две соларне електране на земљишту ПД-Слободна зона Врање.

Подели: