Расписан Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката из области културе за 2023. годину

Градско веће града Врања расписало је Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката из области културе за 2023. годину. Циљ расписивања конкурса је реализација пројеката који доприносе неговању и развоју културне традиције, стварању нових и савремених вредности и афирмацији стваралаца, носилаца и организатора, односно развоја средине у целини. За ове намене из буџета града планирана су средства у у износу од 6.000.000,00 динара.

Град Врање финансираће/суфинансираће пројекте из следећих области:

1. књижевност – стваралаштво;

2. музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);

3. ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура;

4. позоришна уметност (стваралаштво, продукција, интерпретација);

5. уметничка игра – класични балет, народна игра, савремена игра,

(стваралаштво, продукција и интерпретација);

6. филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;

7. дигитално стваралаштво и мултимедији;

8. остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл,

циркус, пантомима, улична уметност и сл.);

9. делатност заштите у области непокретних културних добара;

10. делатност заштите у области покретних културних добара;

11. делатност заштите у области нематеријалног културног наслеђа;

Право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други субјекти у култури (самостални уметник, самостални стручњак у култури, самостални извођач културних програма и самостални сарадник у култури), осим установа културе чији је оснивач град Врање и које се финансирају из буџета града Врања.

Јавни конкурс објављује се у дневном листу Српски телеграф и на званичном сајту града www.врање.орг.рс. Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања конкурса у листу Српски телеграф и на званичном сајту града.

Пријаве на конкурс и буџет пројекта у 3 (три) примерка, а пратећа документација у 1 (једном) примерку, подносе се на адресу: Град Врање, Градско веће – са назнаком Пријава на конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката из области културе за 2023. годину, на адресу Kраља Милана 1, 17500 Врање.

Пријавни формулар и образац за буџет пројекта може се преузети са званичног сајта града www.врање.орг.рс, као и сви остали обрасци.

Нетачно и непотпуно попуњене, као и неблаговремено достављене пријаве и пратећа документација неће бити разматране. Kонтакт особа за додатне информације Вида Стојановић, самостални саветник у Одсеку за Образовање, културу, спорт, омладину и информисање.

Извор: Градски сајт

Подели: