Градско веће сутра о пројектима за финансирање и реализацију услуга социјалне заштите

У четвртак 19. јануара, са почетком у 8 сати, биће одржана 122. седница Градског већа. Чланови Већа разматраће, између осталог, Нацрте Решења о отуђењу уз накнаду у новцу грађевинског земљишта у јавној својини Града Врања, Предлог Комисије о избору пројеката за финансирање и реализацију услуга социјалне заштите, Процену ризика од катастрофа на територији града Врања, Предлог Решења о именовању Комисије за преглед поднетих извештаја о реализацији пројеката по расписаном јавном позиву за финансирање пројеката из буџета града Врања у области културе у 2022. години, Предлог Решења о именовању Комисије за доделу средстава за финансирање пројеката из области културе, по конкурсу за финансирање пројеката из области културе, средствима из буџета града Врања за 2023. годину, Предлог Решења о именовању Комисије за избор пројеката за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда, Предлог Решења о именовању Комисије за преглед поднетих извештаја о реализацији пројеката по расписаном јавном позиву којим су додељена средства црквама и верским заједницама у 2022.години, као и Предлог Решења о именовању Комисије за преглед поднетих извештаја о реализацији пројеката по расписаном јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета града Врања у области јавног информисања у 2022. години.

Извор: Сајт града Врања 

Подели: