Градско веће: За 37 спортских клубова 64 милиона динара

На седници Градског већа разматрани су Годишњи програми одржавања чистоће на површинама јавне намене и одржавања јавних зелених површина предузећа ,,Комрад“. Такође, било је речи о плану рада депоније Метрис за ову годину.

Чланови Градског већа изјаснили су се и о Тексту јавног позива за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на породичним кућама на територији града Врања.

Од 2016. године уведена је пракса да сва спортска удружења и клубови достављају финансијске извештаје о утрошеним средствима приликом реализације својих активности. Медијима је на данашњој седници саопштено да ће ове године из Градског буџета бити финасирано 37 спортских  клубова који раде на територији града Врања – истакла је градска већница Данијела Милосављевић. За ове намене из буџета града предвиђена су средства у висини од  64 милиона динара.

Такође, прихваћени су и Извештај о реализацији програма у области спорта на територији града Врања за 2022. годину са Финансијским извештајем, Програм рада Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Врања за 2023. годину, као и Одлука о утврђивању висине и врсте помоћи за свако новорођено дете. Као  и претходних година, овом одлуком за свако рођено дете у 2023. години предвиђен је ваучер у висини од 12.000 динара за куповину беби опреме.

Подели: