Јавна расправа о Плану смањења ризика од катастрофа Града Врања

Служба за ванредне ситуације Градске управе Града Врања израдила је План смањења ризика од катастрофа Града Врања за период од  2023 – 2025. године. Јавна расправа о овом стратешком документу биће одржана 3. марта у 11 сати, у сали Начелства.

Према Закону, Планом смањења ризика од катастрофа утврђују се конкретне превентивне, организационе, техничке, финансијске, нормативне, надзорне, едукативне и друге мере и активности које су надлежни државни органи и други субјекти, на основу процене појединих ризика, дужни да предузму у будућем периоду у циљу смањења ризика од катастрофа и ублажавања њихових последица.

План смањења ризика од катастрофа се израђује и доноси за територију Републике Србије (Национални план смањења ризика од катастрофа), аутономне покрајине (Покрајински план смањења ризика од катастрофа) и јединице локалне самоуправе (локални план смањења ризика од катастрофа).

Извор: Градски сајт

Подели: