Реконструкција Баба Златине очекује се до краја маја

У Баба Златиној улици потпуно су завршене подземне инсталације, водоводна и канализациона мрежа и постављена је атмосферска и кишна канализација. Уколико временски услови дозволе, радови ће бити настављени средином марта рекао је градоначелник Врања др Слободана Миленковића.

Баба Златина улица представља симбол града Врања и непокретно културно добро од великог значаја. Како је уговором дефинисано, очекује се да комплетна реконструкција буде завршена до 31.маја.

Подели: