Национална служба за запошљавaње расписала 13 јавних конкурса

Национална служба за запошљавање расписала је 13 јавних конкурса, путем којих ће кроз директну финансијску подршку послодавцима и незапосленим лицима бити укључено укупно 21.205 лица, од којих 2.285 особa са инвалидитетом.

За ове намене планирано је издвајање 6,3 милијарде динара и као и претходних година 550 милиона динара за особе са инвалидитетом. Додатна средства биће обезбеђена из буџета аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе за учешће у реализацији мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документима у области запошљавања.

Као и претходних година тежиште ће бити на теже запошљивим категоријама лица у које спадају: млади до 30 година старости, без завршеног средњег образовања, старији од 50 година, Роми, особе са инвалидитетом, дугорочно незапослени, корисници новчане социјалне помоћи и лица у статусу  вишка запослених.

Већина јавних позива/конкурса биће отворена до 30. новембра 2023. године, док је рок за подношење захтева за мере намењене особама са инвалидитетом  31. децембар 2023. године.

Из Национaлне службе за запошљавање позивају заинтересоване послодавце на промоцији Јавних позива у понедељак 6.марта од 14 сати у просторијама Филијале Врање и у сали општине Владичин Хан 10.марта од 12 сати.

Подели: