Миленковић: Обновљивим извором енергије добићемо чистију еколошку животну средину 

Одборници су на седници локалног парламента, усвојили и Коначан нацрт Јавног уговора о јавно-приватном партнерству за дугорочну испоруку топлотне енергије систему даљинског грејања Јавног предузећа ,,Нови дом“ Врање из новоинсталираних котлова на дрвну биомасу и котлова на гас, који је образложио градоначелник др Слободан Миленковић. Он је најпре подсетио одборнике на комплетно спроведену процедуру, а након тога говорио је о бенефитима.

-Реализацијом овог пројекта  биће остварена финансијска уштеда од најмање 23 одсто у односу на тренутно стање, коришећем мазута. Такође, новоинсталирани систем ће обезбедити 24 часовну испоруку топлотне енергије током целе грејне сезоне, а најмање 50одсто топлотне енергије биће  произведено из обновљивих извора енергије. На тај начин, због замене нееколошког мазута обновљивим извором енергије, дрвном биомасом и природним гасом, Врање и околина добиће еколошки чистију животну средину.  Такође, биће обезбеђено сигурније снабдевање објеката топлотном енергијом, а након истека уговореног периода котларнице прелазе у власништво Града – истакао је градоначелник.

Одборници су усвојили и Решење о давању у закуп грађевинског земљишта ради реализације пројекта јавно приватног партнерства без елемената концесије за дугорочну испоруку топлотне енергије систему даљинског грејања ЈП ,,Нови дом“ уз изградњу нових котларница из обновљивих извора енергије-дрвне биомасе и природног гаса за изградњу котларница „1“ и ,,2“.

 

Подели: