Водовод, Центар за социјални рад, Историјски архив и Управа Бање добили нове директоре

Одборници су усвојили и Решења о престанку мандата вршиоцима дужности директора појединих јавних предузећа и установа и донета Решења о именовању нових. У складу са тим, донето је решење о престанку мандата Горану Ђорђевићу,  досадашњем вршиоцу дужности директора ЈП ,,Водовод“  и усвојено решење о именовању Марјана Станковића, дип. инж. грађевине на ово место. Уместо досадашњег вршиоца дужности директора ЈП ,,Управе Бање“ Слободана Николића, именован је Милош Џикић дипл. менаџер. У ЈУ ,,Центар за социјални рад“ престао је мандат Драгани Арсић, а за новог вршиоца дужности директора ове јавне установе именована је Јадранка Стојановић, дип. правник. Такође, донето је и Решење о престанку мандата вршиоцу дужности директора ЈУ Историјски архив ,,31. јануар“ Боривоју Манасијевићу, као и решење о именовању Саше Стаменковића дипл. геолога за в.д директора ове јавне установе.

 

Подели: